Så kommer din store dag: Nemlig dagen, hvor der i Folketinget bliver fremsat et forslag som sikrer, at du på alle tænkelige måder bliver taget seriøst. Endelig kan den tid slutte, hvor du bliver mere og mere kriminel og frustreret, fordi de tiltag, der tidligere har været for at hjælpe dig, enten har været tilfældige, eller slet ikke har været tilstrækkelige. Der er blevet færre af din slags, men omvendt er den kriminalitet du begår, mere alvorlig.

Forslaget går i sit hovedtræk ud på at nedsætte den kriminelle lavalder til 12 år og oprette ungdomsdomstole. Vi ved godt, at det kan lyde ubehageligt. Og særligt når de, der er modstander af de nye tiltag, har forsøgt at ændre fokus af indholdet med at råbe op om, at nu skal du straffes med fængsel og blive endnu mere kriminel. Det kan ikke være mere fejlagtigt udlagt! Vi håber, at det er afstedkommet af useriøse politiske drillerier og ikke af egentlig uvidenhed.

Selve meningen med forslaget handler om at sikre, at du nu får den hjælp, du har behov for – og det uanset om du ønsker det eller ej. Netop fordi du stadig er et barn, er det vigtigt, at der er voksne som gerne vil være med til at tage et ansvar for dit liv, nu hvor hverken dine forældre er lykkedes med det, eller du selv har haft muligheden.

Særligt de senere år er du blevet svigtet af et vagt socialt system, som ikke har evnet at handle hensigtsmæssigt, og du er i stedet blevet mere kriminel. Ikke fordi systemet har forandret sig, men det har du derimod. Din generelle respekt for autoriteter er for nedadgående. Det ved vi fra skolelærere, sagsbehandlere, politifolk, forskere og andre som beretter om dette.

Det sociale system har ganske simpelt ladet dig begå din kriminalitet – uden at forstå, at du i virkeligheden har et stort behov for at få hjælp. Ikke fordi de ikke har ønsket at hjælpe dig, men fordi de enten ikke har haft den rette indsigt i hvem du er og hvilke behov, du har. Eller fordi de beføjelser de har haft til rådighed, ikke har været tilstrækkelige over for sådan en som du. Den hjælp er der nu en mulighed for, at du kan få.

Når man nedsætter den kriminelle lavalder, så gør man det for at sikre, at du kan få hjælp tidligere i dit liv. Dette ud fra devisen om, at jo tidligere, man afhjælper, desto mindre er skaden. Nedsættelsen i sig selv kriminaliserer dig ikke. Du er jo allerede kriminel, når du kan få en dom for din kriminalitet.

Dommen afhænger selvfølgelig af, hvilken kriminalitet du har begået og hvad samfundet mener, der vil være det bedste for dig. Den vil tage hensyn til dine samlede sociale forhold og herunder hvilken hjælp og støtte dine forældre reelt er i stand til at give dig. Samtidig vil det afhænge af, om du selv indser og erkender, at du har behov for at finde en anden retning i dit liv.

Det kan f.eks. være en dom, der dikterer, at du skal passe din skole. Det kan være, at du skal udbedre det hærværk du har lavet. Det kan være, at du skal udføre en form for samfundstjeneste nogle timer om ugen i en given periode. Eller det kan være, at du skal bo på en pædagogisk døgninstitution, fordi hele din samlede livssituation er så alvorligt truet, at man mener det er bedst for dig. Dvs. der er selvfølgelig ingen, der stjæler et stykke chokolade, der skal på en døgninstitution i den anden ende af landet.Det bør sige sig selv.

Men hvis du begår personfarlig kriminalitet, er du selvfølgelig nødt til at blive behandlet for det. Det er ikke normal adfærd og kræver en særlig pædagogisk indsats Og det kan sagtens være, at det vil ske på en døgninstitution. Grundlæggende handler det om hjælp til dig og har ikke noget med straf at gøre.

Hvis du har begået alvorlig kriminalitet, skal du selvfølgelig ikke i fængsel. Og slet ikke med voksne, som nogen påstår. I øvrigt har Danmark allerede underskrevet flere internationale konventioner om, at børn ikke skal afsone med voksne. Rent faktisk vil der ikke med det nye forslag ske forskel på, at du fremadrettet maksimalt skal på døgninstitution, hvis du har begået alvorlig kriminalitet. Her er der pædagogisk personale, der skal hjælpe dig fornuftigt videre i livet.

Forslaget gør, at du nu kan få en rigtig dom til at være der. En dom, der sikrer, du forbliver i din behandling og at din velmenende socialrådgiver ikke hverken af misforstået omsorg, eller pres fra dig eller din familie, ender med at omgøre beslutningen om, at du selvfølgelig skal have den rigtige behandling. For sådan en som du har meget store tendenser til at true hende til at ændre den sanktion, hun har givet dig. Og hvorfor skulle du ikke det, hvis det er muligt, at hun ændrer den?

Lige nu er du desværre i den situation, hvor din kriminalitet bliver afgjort af de sociale myndigheder på baggrund af en sigtelse fra politiet. En sigtelse som reelt aldrig bliver bevist, da det sker udenom det etablerede retssystem. Underligt nok, for normalt skal man have mindst ét vidne, for at man kan blive dømt. Som det er nu, er det udelukkende op til sagsbehandleren, om du erklæres skyldig.

Alle andre borgere er ellers underlagt både dansk og diverse internationale love, hvor det sikres, at man ikke kan blive dømt for en forbrydelse, uden at skyldsspørgsmålet er blevet afgjort ved en offentlig og uafhængig domstol. Men af en eller anden underlig grund har man ment, at du, der er under den kriminelle lavalder, skal stå uden normal retssikkerhed. Sådan har det været siden 1905, hvor den kriminelle lavalder blev 15 år. Meget er sket siden med unge som dig og det er på tide at ændre denne praksis. I virkeligheden er der ikke rigtig nogen sagsbehandler der synes, at det er en hverken rar eller rigtig situation, at skulle agere dommer over for dig. For hendes job er jo at være din sagsbehandler og samtidig være en form for samarbejdspartner for dig.

Fremadrettet vil din sagsbehandler ikke have noget at gøre med hvilken sanktion, du får. I stedet kan du koncentrere dig om, at samarbejde med hende og bruge din energi på at forandre din kriminelle identitet. Samtidig kan hun være din garant for, at du får den bedst mulige hjælp, som du ifølge loven har krav på. Det er derfor, hun er din sagsbehandler. Og hun skal ikke frygte, at du truer hende til at ændre sanktionen, nu hun ikke længere har noget med den at gøre.

I ungdomsdomstolen er det en rigtig dommer, der skal tage sig af din sag. Oven i købet bliver det en særligt uddannet dommer, der sammen med andet socialfagligt uddannet personale sikrer, at du får den bedst mulige behandling. Og hvis du ikke mener, at dommen er retfærdig, kan du anke den til en højere instans. Den mulighed har du heller ikke nu.

En dom bliver altid tidsbestemt, så du ved, hvad du har at forholde dig til. Som det er nu, så vil du ikke vide, hvor længe du eksempelvis skal være på en døgninstitution. For sagsbehandleren sætter ikke tid på en anbringelse. Man ved i øvrigt fra utallige studier, at det er ekstremt belastende for mennesker ikke at have vished over, hvor lang tid, en dom varer. Derudover får du samme vilkår som langt størstedelen af de andre europæiske lande, som ligeledes har en lavere kriminel lavalder end den, vi har nu. De har ligeledes ungdomsdomstole.

Normalt vil man være fulgt af den straffeattest, som følger en dom, i op til ti år. Sådan er det nu, fra man er 15 år. Men med det nye forslag vil man helt til sit 18 år kunne have en ren straffeattest, hvis man ellers følger de vilkår, der er i dommen, og derudover følger den op med eksempelvis uddannelse eller arbejde netop for ikke at stå med ingenting – og dermed uden fremtid. Et i øvrigt rigtigt godt forslag, da du ikke behøver at blive begrænset af en plettet straffeattest, blot fordi du er ung og ikke har lært at tænke dig ordentligt om, inden du handler.

Vi håber inderligt, at forslaget bliver vedtaget. For med det kan du blive taget seriøst og samtidig få præcis den hjælp, du så længe har haft behov for.