Berlingske 11. november 2013


Berlingske 11. nov. 2013

Unge kriminelle og deres ofre svigtes

Af Troels Gamst, pædagog og fhv. afdelingsleder på døgninstitution for kriminelle unge
Berlingske Kommentar 11. november 2013,

9. oktober – og med justitsministerens vanlige sans for timing – offentliggjorde han regeringens tiltag over for de ungdoms-kriminelle. Samlet pris: 72,5 millioner. Tiltag justitsministeren lovede allerede for mere end to år siden, men som tilsyneladende først kommer nu. Her udtaler Justitsministeren ifølge Berlingske samme dag, at »Initiativerne skal også hjælpe med at mindske rekrutteringspotentialet til rocker- og bandemiljøet.« Og det til trods for at Justitsministeren samtidig understreger, at disse tiltag er for de unge, som begår meget mild første gangs kriminalitet, såsom: »graffiti på byens mure, eller når kommunens nye træer har været ude for hårdhændet behandling.«

Tiltagene er baseret på et frivillighedsprincip for dem under 15 år. Konsekvensen af dette frivillighedsprincip er endnu en gang, at de unge bliver bekræftet af systemet i, at kriminalitet ikke har konsekvenser, og hvorfor så ikke fortsætte med det? Det vil brede sig som ringe i de unges netværk, og ham der eventuelt vil overveje at følge kommunens anvisninger, bliver rådført af en anden ung, der forsikrer ham om, at han lige så godt kan lade være. For der er jo ingen konsekvenser.

Et forslag som tydeligt vidner om en justitsminister, der i ren panik forsøger at redde sig selv og sit ministerium i land, for ikke at blive udsat for hån grundet inkompetence og nøl. De unge som begår hård kriminalitet, har regeringens stadig absolut ingen tiltag overfor. Dem lader de være kriminelle – og en naturlig fødekæde til banderne.

26. oktober offentliggjorde Justitsministeriet en rapport, der fastslår, at »Simpel vold er ofte den forbrydelse, som kommende rocker- og bandemedlemmer debuterer med.« Dvs. at regeringens tiltag kommer under ingen omstændigheder til at ramme de unge, som udgør fødekæden til banderne, trods justitsministerens udsagn om, at det var hensigten.

Hvis det ikke var fordi, at denne rapport kom fra Justitsministerens eget kontor, kunne man tro, det var rent held, at den ikke kom før. For ellers måtte Justitsministeren erkende, at regeringen stadig ikke har tiltag, som kan dæmme op for fødekæden til banderne.29. oktober fremlagde regeringen en plan til 200 millioner, som skal bekæmpe rocker- og bandekriminaliteten. Altså de voksne som allerede er ude i alvorlig kriminalitet. Og dermed dem som regeringen allerede har svigtet.

Tilsyneladende ønsker regeringen stadig ikke at gøre noget ved den unge fødekæde til banderne. For overfor de unge, er der en voldsom berøringsangst. Og hvorfor egentlig det? Giver det bedre mening for regeringen at bruge flere penge på forhærdede kriminelle, frem for at bruge mindre beløb på en tidlig og fornuftig indsats med mulighed for succes? Eller handler det mere om en regering, der har malet sig selv op i et hjørne med alt for politiske udtalelser om forandring, uden at kunne redegøre for, hvad det egentlig er den vil?Der er lukket for kommentarer.