Den Korte Avis 19. august 2014

IMG_6086

Kriminelle unge har taget magten fra de voksne på døgninstitution

Den Korte Avis d. 19. 08.2014 Af Troels Gamst

 

Forholdene på døgninstitutionen MultifunC København viser sig så horrible, at ledelsen frygter at personalet ender med at bruge vold i afmagt overfor de unge. Og samtidig stikker de unge af, som det passer dem, da personalet er bange for dem. Det viser en rapport fra Socialstyrelsen, som dagbladet BT har fået aktindsigt i. Så vanvittig opleves arbejdsforholdene på døgninstitutionen, som blev skabt på baggrund af et norsk behandlings koncept, som skulle have umiddelbare gode resultater.

Den selvsamme institution kom i mediernes søgelys, efter at to unge fra institutionen stak af,  overfaldt og røvede Naser Khaders datter for et par uger siden. De unge returnerede til institutionen nogle timer efter overfaldet. Da institutionen ikke har mulighed for at drage egentlige konsekvenser af de unges adfærd, kan de allerhøjest tage en snak med dem efterfølgende. Men kun hvis de unge selv ønsker dette. For på institutionen hersker der ingen form for tvang.

Personalet vidste, at de unge var stukket af, men de har generelt ingen lovmæssige midler til at tilbageholde dem, med mindre de ved med sikkerhed, at de unge vil stikke af for at skade andre eller sig selv. Dette bekræfter Claus Toftekær, fungerende leder af MultifunC, ligeledes til BT. Og ifølge institutionen optager politiet først rapport efter 24 timer. Dette ved de unge og returnerer derfor indenfor denne tidsfrist.

Men selvom personalet havde de lovgivningsmæssige muligheder for at tilbageholde de unge, er det meget tvivlsomt om personalet havde gjort det, da rapporten har påvist, at de er direkte bange for de unge. En leder har bl.a. opfordret personalet, til ikke at gå efter de unge når de stikker af, netop for at sikre personalets egen sikkerhed.

 

Kriminelle unge anbringes i eget nærmiljø

Døgninstitutionen er placeret i de unges lokalmiljø lige i starten af Amager. Dette ud fra en overbevisning om, at de unges bedst behandles i det miljø de skal tilbage til. Og det uanset hvor mange fristelser der ellers er i lokalmiljøet, eller hvilke venner der uanmeldt kommer fordi institutionen. Resultatet er, at de unge stikker af uden konsekvens, og personalet forsøger ikke at stoppe dem, f.eks. ved at gå efter dem. Ganske enkelt fordi personalet er bange for de unge.

Disse forhold viser sig ikke at være sjældne, da rapporten samtidig angiver, at på 7 måneder er de unge stukket af 324 gange. Dette til trods for at MultifunC er en døgninstitution hvor målgruppen er svært kriminelle og hvor størstedelen af dem har fået dom for deres alvorlige personfarlige kriminalitet.

Der er maksimalt indskrevet 8 unge på institutionen, men ved rapportens udarbejdelse, var der kun 3 unge indskrevet. Trods dette er der ansat 16 pædagoger, 2 teamledere, 2 faglærere, og 4 nattevagter til at passe på de unge. Derudover er der ansat diverse ledelse, samt medarbejdere til at varetage økonomi, madlavning og rengøring.

Prisen for et ophold på MultifunC koster dagligt 9612 kr. Og det uanset om det unge er stukket af fra institutionen eller ej. Prisen er 3 gange så høj, som på en tilsvarende døgninstitution der er oprettet til at rumme samme slags unge. Trods dette viser rapporten, at de unge sjældent kommer i skole eller praktik, men i stedet er overladt til sig selv i store dele af deres ophold, og at det vredeshåndterings program som er grundlaget for deres behandling, ikke praktiseres efter hensigten. Dette fordi de unge enten sover, eller er stukket af.

 

Tvivlsomme behandlings resultater

På institutionens egen hjemmeside reklamerer de med forskellige behandlingsmæssige resultater. Dog er disse resultater udelukkende fra Norge og Sverige da de pædagogiske forhold i Danmark er anderledes, hvorfor resultaterne ikke kan konverteres til danske forhold.

I MultifunC København må personalet hverken tilbageholde eller låse de unge inde, hvis det skønnes nødvendigt ud fra et behandlingsmæssigt perspektiv. Det må de i det oprindelige koncept. Derfor er de behandlingsmæssige forudsætninger reelt meget anderledes, da det må antages, at det har en stor effekt, hvis man som ung kan blive tilbageholdt, eller låst inde hvis den gængse pædagogiske tilgang ikke er tilstrækkelig.

I stedet forsøges det at rumme og udvikle de unge gennem dansk samtale pædagogik. Derudover er der på institutionen indført et pointsystem, som udløser bedre forhold for den enkelte unge på institutionen, eller sågar fysiske gaver. Til det har næstformanden i LFS Jan Hoby, som er en sammenslutning for 11.000 pædagoger i København, tidligere udtalt til BT at pointsystemet er ren hundetræning, som ikke hjælper den målgruppe.

En metode som ikke er normalt anerkendt som behandling af unge kriminelle, da det udelukkende udvikler tilpasning af de ydre forhold, frem for at arbejde med de indre forhold som ligger til grund for den unges kriminalitet. En tilsvarende metoder fik voldsom kritik af de norske tilsynsmyndigheder.

MultifunC institutionen skulle efter eget udsagn arbejde med de unge i et intensivt behandlingsforløb, hvor de unge lærer at fungere positivt i samfundet. Dog er det noget uklart, hvordan institutionen mener at overholde dette forløb, med unge som sover eller stikker af, som det passer dem. Eller hvis personalerne ikke tør at arbejde med de unge pædagogisk.

 Der er lukket for kommentarer.