Den Korte Avis 29. Januar 2014

Den Korte Avis 29 januar 2014

 

Hvis du er under 18 år, kan du bare slå dig løs som kriminel

 

Den Korte Avis 29. Jan 2014

Af Troels Gamst er pædagog og fhv. afdelingsleder for kriminelle unge

 

Er man tiltrukket af det kriminelle miljø, er der store fordele i at udleve det inden man bliver 18 år. For indtil da, er der reelt ingen konsekvenser af ens handlinger.

Det er op til en selv, om man ønsker at indgå i et samarbejde med det sociale system. Et system der ellers er sat i verden for at varetage den unges tarv, nu forældrene tydeligvis ikke magter det.

De unge bliver mødt af en pædagogisk magtesløshed oppebåret af en ideologi om omsorg, dialog og ikke mindst frivillighed. Værdier som de kriminelle unge slet ingen respekt har overfor.

For dem er magt afgørende

De unge kæmper derimod om magten gennem vold og trusler for at opnå deres mål. En kamp, som hverken den unges sagsbehandlere eller diverse pædagoger er fagligt rustet til at tage, eller for den sags skyld har de lovgivningsmæssige muligheder for at indgå i.

Personalerne sidder handlingslammede overfor denne kerne af særlige hårde unge, som kun accepterer en form for dialog: Nemlig magtens dialog.

De unge udfordrer i en voldsom grad systemet og respekterer udelukkende den, der har magten. Og den magt evner det sociale system slet ikke at favne.

Ønsker en ung forandring er der rig mulighed for støtte til alverdens hovedløse initiativer. Ønsker han derimod ikke at samarbejde, er der reelt ingenting at stille op, og den unge kan frit fortsætte sin kriminelle identitet.

Kriminel lavalder og fodlænker

Trods en stigning i bandernes hærgen gennem de seneste år – her inkluderet meget unge bandemedlemmer – er sanktionsmulighederne overfor disse unge blevet mildere, trods regeringens løfter om det modsatte:

Den kriminelle lavalder er blevet hævet fra 14 til 15 år, til trods for at der var 1343 unge, der blev idømt straffe for deres kriminalitet i de knap to år, hvor den kriminelle lavalder var på 14 år. Et tydeligt bevis på at det var nødvendigt at sætte lavalderen ned, da det er eneste måde at tvinge de unge til behandling, hvis de ikke ønsker den.

Den elektroniske overvågning , kaldet fodlænke-ordningen, blev afskaffet  uden at være blevet afprøvet på en eneste ung. Så effekten af dette blev aldrig dokumenteret. De unge, der havde fået et ungepålæg af deres sagsbehandler – oftest om at opholde sig derhjemme om aftenen og natten – kunne igen uden konsekvenser lade være at overholde dette påbud.

Ingen sanktioner

Kriterierne for, hvornår man kan anbringe en ung på en sikret institution, er samtidig strammet, hvorfor man i stedet meget oftere anbringer de unge på en åben institution. Herfra kan de unge uden konsekvenser forlade institutionen, da pædagogerne ikke må tilbageholde dem, hvis de ikke ønsker at være der.

De unge kan uden problemer fortsætte deres kriminelle løbebane, og samtidige misbruge de euforiserende stoffer de ønsker, da det er en umulig opgave at bruge sanktioner overfor de unge. For det at fortsætte med at begå kriminalitet eller pleje sit hashmisbrug udløser ikke nødvendigvis muligheden for at komme på en sikret institution.

Regeringens eneste forslag til at forebygge, at unge begynder en kriminel løbebane, blev præsenteret efter mere end to år ved regeringsmagten. Samlet pris 72,5 millioner kr. Fire forslag, som mere er ligegyldige korrektioner i den eksisterende lovtekst, end det er reelt nye forslag. For igen er der ingen sanktioner overfor de unge, som ikke ønsker at samarbejde.

Dermed er der en accept af, at de unge uden konsekvenser kan fortsætte med deres kriminalitet. Et hint, de unge tydeligt forstår og benytter sig af, og dermed mister de endnu mere tiltro til det offentlige systems handlekraft.

Den kriminelle identitet bliver mere og mere forankret

Ideen om, at en tidlig indsats er det bedst mulige middel til at forhindre senere større skader, virker ikke til at være en del af behandlingen af fødekæden til fremtidens bandegrupperinger.

Indsatsen overfor de børn og unge, som statistisk set har størst risiko for at udgøre en senere meget større samfundsbelastning i form af voldsom kriminalitet, flyder. Man lader problemerne være problemer, og den kriminelle identitet bliver mere og mere forankret hos den unge.

Hele det sociale system bør indgå i alvorlige overvejelser om, hvordan det bedst muligt sørger for, at de kriminelle unge ikke fastholder en negativudvikling.

Med systemets indirekte accept bliver de unge endnu mere forankret i deres kriminelle identitet, så længe systemet mener, at den bedste måde at behandle de unge kriminelle, der ikke ønsker systemets indblanding, er ved en rendyrket socialpædagogik som er blottet for konsekvens.

Spild af penge

Årligt koster disse sociale tiltag samlet staten 14 milliarder kr. Hvis pengene alligevel ikke bliver brugt til hvad de er tiltænkt, kan man lige så godt lade være, og bruge pengene til noget andet.

Som det fungerer nu, bakker man blot op om de unges opfattelse af et ualmindeligt svagt system, som man ikke behøver at frygte. For der er reelt ingen konsekvenser ved at lade være.

 

 

 Der er lukket for kommentarer.